TERS OZMOS SİSTEMLERİ

Saf suyu en basit haliyle, suyun organik ve inorganik bileşenlerinden ayrılmış hali olarak tanımlayabiliriz.Suyun içerisinde, demir, sodyum, potasyum gibi minerallere ek olarak; pozitif yüklü iyonlar (katyon) ve negatif yüklü (anyon) iyonlar bulunmaktadır. Deiyonizasyon işlemleri, adından da anlaşılacağı üzere sudaki iyonların giderilmesi işlemi olup, su molekülü yeniden oluşturulur. Pozitif ve negatif iyonlardan arındırılmış olan su ise saf su olarak adlandırılır.

Distile, sıfır derece su, deiyonize su olarak da ifade edilen saf suyun kullanım alanı elbette sadece sağlık sektörü, tıp dünyası ile sınırlı değildir. Su arıtma teknolojileri ve su arıtma sistemleri ile deiyonize edilen suyun, endüstriyel kullanım alanları şu şekildedir: 

  • Medikal sektör

  • Kataforez sanayii, 

  • Kaplama sanayii,

  • Döküm sanayii

  • Kimya sanayii

  • Tekstil sanayii

  • Otomotiv sanayii

  • Enerji sektörü

  • Boya sanayii

Elbette her sektörün, her sanayinin, işletmenin saf su ihtiyacı farklılık göstermekte olup, saf sular da kendi içlerinde derecelendirilmektedir. Tamamen ihtiyaca yönelik çözümler geliştirilen Vatek Çevre Teknolojileri bünyesinde, su kalitesi, ekonomisi, iyon değiştirme tipi ve rejenerasyon gibi pek çok değişken dikkate alınmakta, buna uygun proje ve sistemler tasarlanmakta ve geliştirilmektedir.

Endüstriyel su arıtma sistemleri ile firmaların üretim maliyetlerini önemli ölçülerde azalttığını ve bu nedenle de Vatek Çevre Teknolojileri olarak mottomuzun “su, üretime hayat verir” olduğunu daha önceki blog yazılarımızda da ifade etmiştik. 

Diğer endüstriyel su arıtma sistemlerinden farklı olarak, saf su arıtma sistemleri sadece maliyeti düşürmek için değil, bizzat üretimi gerçekleştirmek için de önemlidir.

azc-su-aritma-anasayfa-slide-1.jpeg